San Paolo

apostolo testimone teologo

Gianfranco Ravasi

 Rublev Saint Paul

(Qui testo in pdf)